top of page
פרסומים

 

עברית

 1. "חושפי מעשי שחיתות בראי משפט העבודה", עם רעות שמר בגט, ספר שטרסברג-כהן, (נבו, מטעם "משפטים", הבינתחומי הרצליה) 583-605 (2017). 

 2. "הזכות להתארגן בראי תמורות יחסי העבודה בישראל", עם אפרת קוקה, ספר סטיב אדלר, (נבו – המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים) 281-325, בעריכת יצחק אליאסוף, נילי ארד, אלישבע ברק-אוסוסקין, גיא דוידוב, סיגל דוידוב מוטולה, אשר חלד, גיא מונדלק (2016).

 3. "התארגנות עובדים בישראל: מגמות, היבטים משפטיים ומדיניות", ספר אלישבע ברק, (נבו – המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים) בעריכת יצחק זמיר, סטיב אדלר, יצחק אליאסוף, סיגל דוידוב, גיא מונדלק, אורנה לין ייצא לאור בשנת 2011.

 4. "היקף תחולת משפט העבודה – מכפיפות לתכלית", ספר מנחם גולדברג, (הוצאת סדן) (עריכת אהרן ברק, ואח') הוצאת סדן), 2001, ע'17 – 40. 

 5. "ועדות רפואיות במסגרת הביטוח הלאומי – היבטים משפטיים", עם רחל בר"ג-הירשברג, הערכת הכות, תפקוד וכושר עבודה  (עורכים חיים רינג, יוסף ריבק, שמואל מלמד ואלכס בורובסקי), הוצאת דיונון אוניברסיטת תל-אביב, 2001, 205 – 218.

 6. "חופש השביתה בראי הפסיקה", ספר בנרזון, (נבו הוצאה לאור) (אהרן ברק וחיים ברנזון עורכים), הוצאת נבו, 2000, ע' 475 – 498.

 7. "פיצויי הלנה: חוק ופסיקה", שנתון משפט העבודה (הוצאה לאור במשרד הבטחון, בטאון האגודה למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי),(עורכת ראשי פרופ' רות בן ישראל, עורכת ד"ר הדרה בר-מור) 5-46 (1996).

 8.  האשה הבדווית והבטחת הכנסה במשפחה הפוליגמית", מעמד האשה בחברה ובמשפט, (הוצאת שוקן) (פרנסס רדאי, רמל שלו, מיכל ליבן-קובי עורכות), הוצאת שוקן, 1995, 133 – 147.

 9.  "מומחים-יועצים רפואיים בבתי-דין לעבודה", המשפט, (הוצאת בית הספר למשפטים, המכללה למנהל) כרך ב, ע' 199, תשנ"ד-1994.

 10.  "חוקי הבטיחות בעבודה כמגן על העובד", עם ד"ר הדרה בר-מור, שנתון משפט העבודה, (הוצאת סדן, בטאון האגודה למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי) (העורכת פרופ' רות בן ישראל, סגן עורך גב' שלומית גוטרמן) כרך ג', ע' 11 – 46 (1992).

 11.  "נציגי הציבור בבית-הדין לעבודה: מטרתם, תפדיקם והשפעתם", שתנון משפט העבודה, (הוצאת סדן, בטאון האגודה למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי) (העורכת פרופ' רות בן ישראל) כרך ב', ע' 9-28, (1991).

 12.  "הסכמים קיבוציים: מסגרת, תחולה ותיאום", ספר בר-ניב, (הוצאות רמות – אוניברסיטת תל-אביב) (עורכים: אהרן ברק, מנחם גולדברג, יצחק זמיר, יצחק אליאסוף), הוצאת רמות, 1987, ע' 17- 54.

 13.  "השלכות השביתה על מערכת יחסי העבודה האישיים והקיבוציים", דין השביתה בישראל, (המכון לפריון העבודה והייצור), 1987, ע" 36-53 .

 14. "חוק ירושלים", ירושלים: הבטים משפטיים, מכון ירושלים לחקר ישראל, (עורכת: אורה אחימאיר), 1983.

 15.  "שביתות והשבתות", עבודה וביטוח לאומי גיליון 6,, (ירחון משרד העבודה, יוני 1971).  

Publications:

 English

 1. [1] Israel, International Labour Law Reports (Kluwer) (co-editor 1997-1998, editor 1999-2022),

 2. “Continuation of wage payment – Sickness and accidents of the employee: Israel report”, Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im internationalen Vergleich, (OCB VERLAGPubliziert mit Unterstutzung der Karl-Franzens Universitat Graz) 9-17 (2020).

 3. “Judicial Independence of Labour Courts and Social Networks: Are they Compatible?”, Sui Generis, Festskrift Til Stein Evju, (Universitetsforlaget, -Scandinavian University Press) 13-23 (2016).

 4.  “Judicial Ethics and Independence: Are they threatened by social networks or political influence?”, General Reporter, 23 Meeting of European Labour Court Judges, (ILO Website), (2015).

 5. with Mervyn Gotsman, "Under What Circumstances Can an Acute Myocardial Infarction be regarded as a Work-related Accident? Multi-causal Diseases as Work Accidents", 1 International [internet] Journal of Social Security and Workers Compensation, (Curin Business School Curtin University of Technology, Perth Australia), 21 (2009).

 6.  "Further Reasons for the NLRB's Inability to Guarantee American Workers the Freedom to Organize and Bargain Collectively: Comment on autonomous and Politicized: the NLRB's Uncertain Future", 26 Comparative Labor Law & Policy Journal, (University of Illinois College of Law), 261 (2005).

 7.  "Coping with Globalization from the Inside: Is there hope?", "Employee Involvement in a Globalising World - Liber Amicorum Manfred Weiss", (BMV-Berliner Wissenschafts-Verlag) 427-438. (2005).

 8.  “Legal Aspects of Work-Related Mental Illness and Disorder”, with Renee Atlas, 41 Israel Journal of Psychiatry” (Israel Psychiatric Association) (277-286 (2004).

 9.  "The role of Judges in the Implementation of Social Policies", The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, (Kluwer Law International) 341 – 376 (2002).

 10.  “National Labour Law Profile: The State of Israel”, assistance by Prof. Ariel Avgar, (ILO -International Labor Organization website: Advancing social justice, promoting decent work), 2002.

 11.  “Expanding the Scope of Employment Law”, Labour Law, Human Rights and Social Justice, Liber Amicorum in Honour of Ruth Ben-Israel, (Kluwer Law International) 41 (Roger Blanpain editor), 41-50 (2001).

 12.  Co-editor with Terrance Sullivan, special issue of the International Journal of Law and Psychiatry: “Work, Stress and Disability in the New Millennium”, (Pergamon) volume 22, issues 5 & 6, (1999).
  “Work Stress and Disability”, with Terrance Sullivan, 417-424.
  “Workers’ Compensation and Psychiatric Injury Definition”, 603-616.

 13.  "Should Work Injuries and Non-work Injuries be Compensated Differently?" International Examinations of Medical-Legal Aspects of Work Injuries, (The Scarecrow Press) (Elizabeth Yates and John F. Burton, Jr. editors), 1-17, (1998).

 14.  “Achieving Social Security Rights: a comparative study of Workers’ Compensation in the United States, Germany and Israel”, Medizinisch-rechtliche Aspekte von Arbeitsunfallen, (HVBG) book III, 33-60. 1997.

 15.  “The Situation of Workers in the Case of Illness”, Topics in Israeli Labour Law, (Goldberg and Raday, editors), (publisher unknown) 247 (1995).

 16.  “The Role and Use of International and European Labour Standards in Labour Court decisions - Israel report”, International and European Labour Standards in Labour Court Decisions, and Jurisprudence on Sex Discrimination, (ILO) (Bronstein and Thomas, ed), 29-36 (1995).

 17.  “Remedies and Sanctions in Industrial Disputes - Israel Report”, Remedies and Sanctions in Industrial Action: Preliminary Relief, (ILO) 29-34, (1995).

 18.  “The Israel Labour Courts in their Third Decade”, Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy, (The Jagiellonian University Press) 59-78 (1994).

 19.  “The Role of the Israeli Labour Courts in the Settlement of Collective Disputes”, International Conference - Concepts of Justice in Labour Law and Relations, (ILO) (1994).

 20. “Court Appointed Expert Medical Advisors”, Medical-Legal Aspects of Work Injuries, (Adler, Goldberg, Gotsman, ed), (A Multi-Science Publication) 287-294, (1994).

 21.  “Pre-employment Medical Examination of a Candidate”, with Prof Hadara Bar-Mor, Medical-Legal Aspects of Work Injuries, (A Multi-Science Publication (259-264 (1994).

 22.  “Labour Courts and Industrial Action - Israel Report”, European Labour Courts: Current Issues (ILO). 31-36, (1993).

 23.  “Internal Organization and Functioning of Labour Courts - Israel Report”, European Labour Courts: Current Issues” (ILO), 22-27, (1989).

 24. “Medical evidence in the Israeli Labour Courts: Court Appointed Medical Advisors”, Hospital Law, (Springer-Verlag) (Carmi and Schneider ed), 212-218, (1988).

 25.  “The Israel Labour Courts”, CCH Labour Law Journal (CCH), (1977).

 

German:

 1. [1] "Die Zukunft von Israels Arbeitsgerichten, Recht der Arbeit, (Bund-Verlag) 441 – 443 (2004).

 2.  “Systeme der sozialen Sicherung: Eine vergleichende Studie zur Arbeitnehmer – Unfallversicherung in den Vereingten Staaten, Deutschland und Israel (DieBG) 716-732 (2000).

 3.  “Die Arbeisgerichtsbarkeit in Israel, Rect der Arbeit (C.H. Beck’sche Verlag...) 313 (October 1970).

 

Spanish:

"Principios De Los Procesos Legales En Israel", Congreso Internacional de Derecho Del Travajo y de la Seguridad Social, (Supreme Court of Venezuela - Venezuela Tribunal Supremo de Justicia), 205-228 (2002).

bottom of page