חתימת הסכם קיבוצי בין המוסד לביטוח לאומי לבן ההסתדרות הכללית החדשה בסיום הליך גישור 2015 

Signing Collective Agreement between Histadrut and National Insurance Institute at conclusion of mediation 2015

Fax  972-[0]2-6260656

Email  steve@steve-adler.com

פקס  02-6260656

דואר אלקטרוני  steve@steve-adler.com