חתימת הסכם קיבוצי בין המוסד לביטוח לאומי לבן ההסתדרות הכללית החדשה בסיום הליך גישור 2015 

Signing Collective Agreement between Histadrut and National Insurance Institute at conclusion of mediation 2015